Szybki kontakt: 601 55 42 04

Witamy Państwa na stronie internetowej Pensjonatu Bielik w Trąbkach.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą pokoi do wynajęcia
oraz organizacji imprez okolicznościowych.

Nasze pokoje Nasz cennik Lokalizacja

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Informuje się, iż Pensjonat Bielik Roman Tuński otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. Przystosowanie wraz z wyposażeniem obiektu w celu utworzenia centrum konferencyjno – szkoleniowego z salą bankietową i miejscami noclegowymi, co przełoży się na wzrost zatrudnienia w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie/zakresach: 4.2.2 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność: rozwijanie działalności gospodarczej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem niniejszego projektu jest przystosowanie wraz z wyposażeniem nowobudowanego obiektu w celu rozszerzenia bazy noclegowej oraz utworzenia centrum konferencyjno-szkoleniowego, co przełoży się na wzrost zatrudnienia. Wnioskodawca po realizacji niniejszego projektu zamierza dotrzeć do szerszej grupy klientów, wpłynąć na wzrost zainteresowania ofertą poprzez rozszerzenie wachlarza świadczonych usług, zwiększyć bazę noclegową, wzbogacić lokalną ofertę turystyczną poprzez promowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz historyczno-kulturowych. Operacja przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy, w tym dla osoby z grupy defaworyzowanej.


eholidayPensjonat Bieliknoclegi w Trąbkach na eholiday